Erityistä tukea tarvitsevien työllistyminen – Liven tärkein tehtävä

Ammattiopisto Liven ja Live Palveluiden toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen, kouluttamiseen ja kuntouttamiseen. Tavoitteena on etsiä jokaiselle yksilöllinen reitti koulutukseen tai työelämään. Live on osa Invalidisäätiötä.

Liven kaiken toiminnan keskiössä on erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen. Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi mielenterveyteen, fyysisiin rajoitteisiin, pitkäaikaistyöttömyyteen tai maahanmuuttajien puutteelliseen suomen kielen taitoon. Jokaisella meistä voi olla jokin erityisen tuen tarve. Tarjoamme monipuolisia palveluita, joiden tavoitteena voi olla oman tilanteesi mukaan esimerkiksi työllistyminen, opiskeluiden tai työllistymistä edistävien palveluiden pariin hakeutuminen, omassa työssä jaksaminen tai takaisin työelämään palaaminen. Jokaiselle löytyy omaan tilanteeseen parhaiten sopiva polku kohti työelämää.

Esimerkkejä tarjoamistamme työllistymistä edistävistä palveluista:

Saat työllistymisesi tueksi henkilökohtaisen työhönvalmentajan, joka auttaa etsimään sopivaa työ- tai opiskelupaikkaa. Monipuolisten työnantajaverkostojemme avulla varmistamme asiakkaiden tulokselliset siirtymät kohti työelämää tai koulutusta.

Kuntouttava työtoiminta auttaa pääsemään kiinni päivä- ja työrytmiin sekä antaa arvokasta työkokemusta jatkoa varten. Käytännönläheisissä työelämäympäristöissämme pääset kokeilemaan itsellesi sopivaa alaa aitojen työtehtävien parissa. Tarjoamme työelämäympäristöjä kahvilapalveluiden, kiinteistönhoidon ja saneerauksen, logistiikan, kokoonpano- ja tuotantopalveluiden, printti- ja postituspalveluiden sekä puhdistuspalveluiden parissa.

Ammatillinen kuntoutus kohentaa työ- ja toimintakykyäsi sekä helpottaa siirtymistä takaisin työelämään pitkän työttömyysjakson jälkeen. Työkyvyn arviointipalveluiden tavoitteena on esimerkiksi selvittää, minkälainen työkykysi on ja olisitko valmis siirtymään työelämään.

Matalan kynnyksen palvelun tavoitteena on tarjota nopea väylä ammatilliseen koulutukseen, kuntouttaviin tai työllistäviin palveluihin tai työelämään yksilöllisen tarpeesi mukaisesti. Palvelu on kaikille avoin, ota yhteyttä ja tule tapaamaan meitä!

Ammattiopisto Livessä voi suorittaa useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammattitutkinnot on suunnattu ensi sijassa opiskelijoille, joilla on jokin erityisen tuen tarve. Erikoisammattitutkintoihin hakevilta näitä ehtoja ei edellytetä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin on jatkuva haku sen mukaan, miten koulutuksissa on tilaa. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaakin tarkistaa säännöllisesti osoitteesta opintopolku.fi.

 Tule tutustumaan meihin UusioUra-messuilla!


Back to top