Etevalla toiminnan kehittäminen on yhteistyötä

Etevalla esimiehet ja henkilöstö luovat yhdessä merkityksellisen ja laadukkaan arjen, jossa sekä työntekijät että asiakkaat viihtyvät. Etevan tahtotila on olla uudistuva ja uudistava edelläkävijä, jossa hyvinvoivat ja tuottavat yhteisöt tuottavat asiakaslähtöisiä ja monimuotoisia palveluita.  Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen, osaamisen ylläpitämiseen ja kasvattamiseen sekä työstä aiheutuvan kuormituksen hallintaan yhdessä esimiesten kanssa.

Etevalla käynnistettiin syksyllä 2018 Turvallinen ja sujuva arki- toimintamalli, jonka avulla työyhteisöissä tunnistetaan arjen sujuvuutta ja turvallisuutta heikentäviä kuormitustekijöitä ja riskejä. Esiin nousseista riskeistä ja kuormitustekijöistä henkilöstö valitsee yhdessä esimiehen kanssa kehittämiskohteita ja miettii niille toimenpiteitä sekä kirjaa ne kehittämissuunnitelmaan. Vuonna 2019 toimintamalli on ollut käytössä kaikissa Etevan yksiköissä ja toimintamallin avulla on kehitetty toimintaa sekä arjen sujuvuutta.

Vuoden 2019 helmikuussa toteutettiin Etevan historian ensimmäinen Kuukauden pulssi- kysely. Pulssin tarkoituksena on auttaa työyhteisöjä tunnistamaan sellaisia kehittämiskohteita, jotka voidaan välittömästi korjata sekä arvioida aikaisemmin valittujen toimenpiteiden toimivuutta ja edistää jatkuvaa parantamista arjessa. Pulssin avulla työyhteisöjen kehittämistyön vaikuttavuutta on voitu arvioida ja kokemus kehittämistyön vaikuttavuudesta on ollut positiivista.

Etevan henkilöstöohjelma 2019-2020 tukee johtamista ja esimiestyötä sekä ohjaa Eteva kuntayhtymän henkilöstötyötä. Ohjelma perustuu Etevan kuntayhtymän strategiaan, arvoihin, linjauksiin, tavoitteisiin ja ohjeisiin, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Ohjelmassa kuvataan Etevan johtamisen periaatteet, vastuumme ja velvollisuutemme esimiehinä ja työntekijöinä sekä tahtotilamme ja niiden toteuttamiseksi määritellyt toimenpiteet. Henkilöstöohjelman toteuttaminen on jokapäiväistä johtamista, esimiestyötä, työntekoa ja yhteistoimintaa.

Ohjelmassa on kuvattuna henkilöstöohjelman tavoitteet, joita on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita asiakkaillemme. Haluamme toimintamme olevan kilpailukykyistä, jota arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstön rakennesuunnittelu, osaamisen ja esimiestyö on ennakoivaa sekä kehittävää. Olemme luomassa sähköistä koulutusympäristöä ja -verkostoa.  Etevassa asiantuntijuus ja ammatillisuus näkyvät työssämme, toimintavoissamme ja Etevan brändissä.

Tarjoamme UusioUran vierailijoille sosiaali ja terveydenhuollon työpaikkoja kehitysvamma-alalla. Etevassa on mahdollisuus toimia kehitysvammaisten asumispalveluissa, päivätoiminnassa sekä työtoiminnassa. Lisäksi Etevalla on laaja sisäinen asiantuntijaverkosto. Etevan sisäisten asiakkaiden lisäksi Etevan asiantuntijapalveluita käyttävät kunnat sekä yksityiset palveluntarjoajat.

 


Back to top