Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) – avoimesta amk:sta uudelle uralle

Humak tarjoaa UusioUra-tapahtumassa mahdollisuuden tutustua kulttuurituottajan, tulkin ja yhteisöpedagogin uriin (AMK ja ylempi AMK-tutkinnot), avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin 60 op, avoimen AMK:n opintokokonaisuuksiin ja yksittäiskursseihin.  Lisätietoa löydät osoitteesta www.humak.fi.

Työelämän muuttuessa myös tutkinnot kehittyvät

Humak on vastannut työelämän muutokseen kehittämällä tutkintojensa sisältöjä. Tulkkikoulutukseen on luotu uusi opetusohjelma puhevammaisten tulkkaukseen ja kommunikaatio-ohjaukseen, mutta suurin uudistus on tapahtunut laajentuneessa yhteisöpedagogikoulutuksen tarjonnassa.

Yhteisöpedagogi voi opiskella perinteisen järjestö- ja nuorisotyöalan lisäksi nyt myös työyhteisön kehittäjäksi tai luontoelämyksiä osaamista vahvistavassa työssään tarjoavaksi seikkailukasvattajaksi.

Työyhteisön kehittäjä tarjoaa sisältöjä työlainsäädännöstä, yhteistoiminnasta, työhyvinvoinnista ja henkilöstön johtamisesta ja motivoinnista. Tämä tutkinto on suunnattu työelämässä henkilöstöasioiden tai henkilöstön edustamisen parissa toimineille.

Tutkintoihin pääsee tutustumaan www.opintopolku.fi.

Avoimesta amk:sta päivitystä ansioluetteloosi

Avoin AMK on merkittävä koulutuspolku. Se tarjoaa mahdollisuuden korkeakouluopintoihin sellaiselle, jolla ei vielä ole korkeakoulututkintoa. Se voi toimia myös väylänä tutkintoon.

Avoimen opiskeluun ja siihen, sopiiko opiskelu korkeakoulussa sinulle, voit tutustua maksuttomilla ”Kurkistuskursseilla”, joiden laajuus on 2-3 op.

Avoimessa amk:ssa voi valita myös 20-30 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia. Niistä kerromme esimerkkejä UusioUra-tapahtuman pisteellämme, mutta esimerkkeinä voi mainita huippusuositut 20 op:n laajuiset seikkailukasvatuksen kurssit, kulttuurituotannon kulttuurialan johtamisen sekä työyhteisön kehittäjä-koulutuksen paketit.

Väyläopintojen kautta korkeakouluopiskelijaksi?

Kun opiskelija on suorittanut väyläopinnot (60 op) avoimessa amk:ssa, hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi joko erillishaussa tai tavalliseen tapaan yhteishaussa. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkintoon.

Humakin avoimeen AMK-tarjontaa voi tutustua verkkokaupassamme https://kauppa.humak.fi/.

Yhteisöpedagogin ja tulkin väyläopintoihin ilmoittaudutaan elokuun alusta alkaen ja kulttuurituotajaväylään voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Väyläopintopaikkoja on rajallinen määrä.


Back to top