Konkareita tarvitaan!

Työelämä muuttuu nopeasti. Moni joutuu vaihtamaan työpaikkaa ja jopa ammattia monta kertaa työuransa aikana. Erityisesti yli 50 vuotiaiden työllistyminen on haastavaa, vaikka tutkimukset kertovat, että juuri silloin ihminen on parhaassa työiässä.

Ikääntyvien työtilanne on yhteiskunnalle iso haaste jo nyt. Entä sitten tulevaisuudessa, kun nykyiset 20-vuotiaat jäävät eläkkeelle 70-vuotiaina? Tällä menolla heidän työllistymisensä olisi vaikeaa jopa viimeiset 20 työvuotta. Se on kestämätön tilanne mille tahansa yhteiskunnalle, ja siihen täytyy saada muutos.

UusioUra-tapahtumalla halutaan muuttaa käsityksiä yli 45-vuotiaista työntekijöistä ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Usein kuulee sanottavan, että tämä päivän 50 vuotias vastaa entisaikojen 30-vuotiasta. Tämän olisi hyvä näkyä myös työelämässä. Monet ihmiset elävät tänä päivänä yli 100 vuotiaaksi, joten työkuntoa ja intoa on 50 vuotiailla varmasti vielä tässä vaihessa jäljellä.

Tunnen monta tämän ikäistä ammattilaista, joilla on hirveä hinku päästä tekemään tulosta työnantajalleen, jos vain jostain sellainen löytyisi.

Moni heistä kertoo, että nyt työmotivaatio on kovempi kuin nuorena. Myös lojaalisuutta työnantajaa kohtaan on enemmän. Pelin henkikin on jo ymmärretty: keskity työhösi ja tee se hyvin, siitähän sinulle maksetaan.

Jostain syystä näille konkareille on vain kovin vähän kysyntää työmarkkinoilla. Ihan kuin kokemus olisi rasite, ja että jokainen vuosi lisää leikkaa automaattisesti työtehoja. Mikä ei alkuunkaan pidä paikkaansa. Alkoi tuntua, että asialle on pakko tehdä jotain. Toivon todella vilpittömästi, että näiden luutuneiden asenteiden päivittäminen alkaisi tässä ja nyt!”

Riitta Rouhiainen
Yrittäjä ja UusioUra-rekrytointitapahtuman vastuullinen tuottaja

 

Tutkittua tietoa

Totta se on: yli 45-vuotiaat pärjäävät ja viihtyvät työelämässä hyvin. Tämän kokemusperäisen väitteen tueksi löytyy tutkittuakin tietoa.

Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden henkilöstötuottavuus on parempi kuin nuoremmilla ikäryhmillä, kun henkilöstötuottavuus määritetään ominaisuutena, joka koostuu työkyvystä, osaamisesta ja motivaatiosta. Aura O., Ahonen G. & Hussi T. 2015. Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala.

”Ikääntyvät työelämässä. Päihittääkö nuoruus ja koulutus aikuisuuden ja kokemuksen?”
https://docplayer.fi/15818333-Ikaantyvat-tyoelamassa.html

Entäpä ne työnantajan eläkemaksut? Varttuneen työntekijän eläkemaksut ovat työnantajalle tasan yhtä suuret kuin nuorempien.

Hyvä uutinen työnantajan näkökulmasta on myös se, että tämmöisiä työntekijöitä tapaa UusioUra-tapahtuman lisäksi myös muualla, missä ilmoitellaan vapaista työpaikoista.

Back to top