Löydä työeläkkeen monet mahdollisuudet

 

 

Usein työeläketurvan uudistaminen yhdistetään yksipuolisesti eläkeiän nousuun. Todellisuus on kuitenkin paljon laaja-alaisempi ja antaa etenkin eläkeikää lähestyville monia mahdollisuuksia sekä parantaa toimeentuloaan että kerryttää itselleen lisää eläkettä.

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan suurin työllisyysasteen nousu oli 55–64-vuotiaiden ryhmässä. Työllisten määrä nousi yli 10 000:lla, vaikka eläkeikää lähestyvien määrä pieneni. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna voi myös nähdä, että työssä jatketaan yhä kauemmin. Kun vuonna 1987 työelämästä poistuttiin keskimäärin 57 ikävuoden jälkeen, nykyisin työurat päättyvät noin 62-63-vuotiaina.

Työllisyysasteen koheneminen on tietysti sekä työtä tekevien että koko yhteiskunnan kannalta erinomaista, mutta eläkkeen kertymisen suhteen hyvät uutiset eivät pääty tähän.

Edelleen kansan mielessä elää sitkeänä uskomus, että vain pitkäkestoisista ja hyväpalkkaisista töistä kertyy eläkettä. Osittain näin olikin ennen, mutta nykyään eläkekertymä paranee uran alku- ja loppupään työpätkistä, joita ei edes lasketa mukaan työllisyysasteeseen.

Miten sitten 55+ iässä voi vielä vaikuttaa eläkkeen kertymiseen? Kaikki lähtee tietenkin työansiosta, mutta ei kuitenkaan vain niistä.

Jos olet 53 – 62-vuotias, Sinulle kertyy eläkettä 1,7 prosenttia eläkettä vuosiansioistasi. Vaikka kertymä palaa takaisin 1,5 prosentin peruskertymään, kun saavutat 63 ikävuoden rajan, voit puolestaan kohta alkaa saada lykkäyskorotusta, nostamatta jättämääsi eläkkeen osaan. Ainoa ehto on, että, ettet hae eläkettäsi maksuun alimman eläkeikäsi jälkeen, jolloin se automaattisesti kasvaa 0,4 % suuremmaksi jokaisena lykkäyskuukautenaan.

Työnteko vankentaa tulevaa eläketurvaasi 1,5 prosentilla vuodessa lykkäyskorotuksen päälle ja lisäksi saat tietysti ansioistasi itsellesi parempaa toimeentuloa.

Arvaan, että moni varmaan ajattelee tässä vaiheessa, että en jaksa. Työeläketurva tarjoaa tähänkin vastaantulon, jolla voi keventää työntekoa lopettamatta sitä kuitenkaan kokonaan. Saat hakea etukäteen 61 vuotta täytettyäsi joko neljänneksen tai puolet kertyneestä eläkkeestäsi varhennetusti maksuun. Sinulle alkaa seuraavan kuukauden alusta tulla säännöllisesti rahaa eläkelaitoksestasi. Eläkkeen kertyminen varhennetulta osalta ei tietenkään jatku, mutta jos saat sekä eläkettä että työansioita, voit hyötyä näiden molempien tulojen verovähennyksistä yhtäaikaisesti.

Edellä kuvattiin työeläketurvan vaihtoehtoja, joihin voi itse vaikuttaa. Elämämme keskimääräinen elinikä on noussut huikeasti 2-3 vuoteen vuosikymmenessä. Itse emme voi määrätä omien päiviemme määrää, mutta keskimäärin olemme nyt eläkkeellä liki 25 vuotta. Siksi eläkeikä nousee, mutta kuitenkin maltillisemmin – ehkä noin puolella – kuin odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä. Silti tulemme nauttimaan selvästi pidempään eläkettä kuin vanhempamme.

Edellä luonnehdittu kehitys eliniässä on pitkälti parantuneen kansanterveyden ja koulutuksen ansiota. Ne edesauttavat samoja ominaisuuksia, joilla pitäisi olla kysyntää työelämässä. Lopuksi lainaan mukaillen erään suuren sanomalehden pääkirjoitusta, jossa käsiteltiin ikääntyneiden parantuvaa työllisyyttä: ”Toivottavasti taustalla alkaa vielä enemmän näkyä myös muutos rekrytoijien asenteissa kokemusta arvostavampaan suuntaan”.

Kimmo Kontio

Viestinnän asiantuntija

Eläketurvakeskus


Back to top