Oppia ikä kaikki – konkareiden vahvuudet työelämässä!

 

Konkareilla on työelämässä paljon annettavaa. Miten vahvuuksia kannattaa hyödyntää? Entä miten tukea työkykyä ja jaksamista?

Ikääntymisen myötä fyysinen toimintakyky heikkenee, mutta monet muut kyvyt sen sijaan vain paranevat vanhetessa, toteaa Ilmarisen Kari-Pekka Martimo. Martimo työskentelee Ilmarisessa työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaavana johtajana.

– Iän myötä toimintakykyprofiili muuttuu. Henkiselle kasvulle ikääntyminen on ehdottomasti etu. Konkareiden vahvuuksia työelämässä ovat mm. strateginen ajattelu, kyky punnita ja perustella päätöksiä, elämänhallinta ja kokonaisvaltainen havainnointi, Martimo listaa.

Paljon on puhuttu nuorten tarpeesta saada tehdä mielekästä työtä. Ei se tarve konkareiltakaan ole hävinnyt – päinvastoin. Pitkän työuran aikana monet muutokset ovat haastaneet mielekkyyden kokemusta ja opettaneet tervettä kriittisyyttä. Tutkimusten mukaan turvallisuuden lisäksi konkarit arvostavat yksilöllisiä järjestelyjä, jotka huomioivat niin terveydentilan kuin muut yksilölliset tarpeet. Vanhuuseläkeiän nousu on haaste suomalaisille työpaikoille, mutta myös mahdollisuus sosiaalisen pääoman lisäämiseen.

Kari-Pekka Martimo pitää UusioUrassa 4.2.2020 puheenvuoron aiheesta klo 15.30-15.45. Tervetuloa kuulolle!

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on 49 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lue lisää osoitteesta: www.ilmarinen.fi


Back to top