Kokemus käyttöön!

Yli 45-vuotiaat viihtyvät ja pärjäävät työelämässä erittäin hyvin. UusioUra -tapahtuma on loistava paikka tavoittaa näitä kokeneita, motivoituneita sekä sitoutuneita työntekijöitä tai opiskelupaikan hakijoita. Tapahtuman kävijät ovat yli 45-vuotiaita niin työttömiä kuin myös työssä käyviä uuden uran hakijoita.

Tapahtumassa on mukana yritysten ja oppilaitosten lisäksi useita eri työllistämistä edistäviä organisaatioita.  Tapahtuman ohjelmassa käsitellään laajasti työelämän muutosta, tulevaisuuden työtä, mitä työpaikkoja on tulevaisuudessa tarjolla, tekoäly jne. Päivän ohjelma tuotetaan pääosin yhteistyökumppaneiden toimesta. Ohjelma.  

Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa ja tapahtumalle odotetaan huomattavaa kävijämäärää. Tapahtumasta tiedottavat yhteityökumppanit omille sidosryhmilleen, heidän omissa kanavissa, joten viestintää tapahtumalle tulee runsaasti.  Myös monet yhteiskuntavastuusta kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt ovat lupautuneet tiedottamaan tapahtumasta omissa kanavissaan.

Tervetuloa työllistämään Suomea!

Vuoden 2019 tapahtumassa oli 16 yritystä tukemassa tapahtumaa taloudellisesti.

Pääsponsorit ja yhteistyökumppanit I-taso:

Sponsorit ja yhteistyökumppanit II-taso:

Tapahtumaa tukivat myös viestinnällä monet yritykset.

Totta se on

Yli 45-vuotiaat pärjäävät ja viihtyvät työelämässä hyvin. Tämän kokemusperäisen väitteen tueksi löytyy tutkittua tietoa.

Lue lisää

Back to top