Rekisterinpitäjä

Ammattiliitto Pro ry on UusioUra-tapahtuman vastuullinen tuottaja. Tapahtumaa hallinnoi Ammattiliitto Pro ry (Pro). Tapahtumaan liittyvä rahaliikenne hallinnoidaan Pron tytäryhtiön Tivonet Oy:n (Tivonet) kautta. Tämä tietosuojaseloste koskee myös Tivonet Oy:tä UusioUra-tapahtuman osalta. 

Ammattiliitto Pro ry Y-tunnus 0215350-2.
Tivonet Oy Y-tunnus 0927116-5.

Osoite Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki.

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Ammattiliitto Pro ry Minea Pyykönen minea.pyykonen@proliitto.fi
Tivonet Oy Timo Nousiainen timo.nousiainen@proliitto.fi

 

Mitä tietoja Pro ja Tivonet keräävät tapahtumasta

UusioUra-tapahtumaan ilmoittautuneiden näytteilleasettajien tiedot (nimi, yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelinnumero)
UusioUra-tapahtumaan ilmoittautuneiden sponsoreiden tiedot (nimi, yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelinnumero)
Tapahtumaan ilmoittautuneiden kävijöiden tiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero, taustatiedot, markkinointilupa)

 

3 Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käsittelyn tarkoitukset

Tietojen käsittelyn peruste UusioUra-tapahtumassa on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, yhteistyötahojen osalta pääsääntöisesti suostumus.  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään UusioUra -tapahtuman toiminnan tarkoituksen mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kategorioittain

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on UusioUran vierailijoiden, näytteilleasettajien, sponsoreiden tietojen tallentaminen yhteydenpitoa varten.
  2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on UusioUran sponsoreiden ja näytteilleasettajien osalta laskujen lähettäminen.
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös kerätä tietoa vierailijoiden taustoista, millaisia kävijöitä tapahtumaan tulee, jotta tapahtumaa voidaan kehittää heille sopivaksi.

 Mistä keräämme tietoja 

Vierailijat
Vierailijat rekisteriin tallentuvat vierailijoiden tiedot, jotka he lähettävät itse ilmoittautumisen yhteydessä. Vierailijoiden tietoja käyttävät Pron ja Tivonetin nimeämät työntekijät.

Näytteilleasettajat
Näytteilleasettajien tiedot saadaan julkisista tietolähteistä.  Näytteilleasettajien laskutustiedot saadaan kultakin näytteilleasettajalta itseltään tai heidän nettisivuilta.

Sponsorit
Sponsoreiden tiedot saadaan julkisista tietolähteistä. Heidän laskutusosoitteet saadaan heiltä itseltään tai heidän nettisivuilta.

Whistleblowing-direktiivi
Prossa on käytössä Whistleblowing–direktiivin mukainen First Whistle -palvelu, joka on ostettu Juuriharja Oy:stä turvaamaan ilmoituksien anonymiteetin. Tarkemmat lisätiedot heidän palvelun toiminnasta löydät heidän nettisivuiltaan: https://firstwhistle.juuriharja.fi/.

 Henkilötietojen luovutukset

Pro käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Pro pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille. Pro saattaa joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys.

Henkilötietojen suojaamistoimet

Huolehdimme henkilötietojesi asianmukaisesta suojaamisesta sekä teknisin että organisatorisin suojatoimenpitein. Meillä on käytössä ajanmukaiset tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät ohjeistukset ja ohjelmat, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja erilaisilta vahingoilta ja väärinkäytöksiltä.

Milloin mahdollista, valitsemme tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Tällä hetkellä emme käytä lainkaan EU-/ETA -alueen ulkopuolella olevia resursseja tai palvelimia.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot päivittyvät kunkin tapahtuman yhteydessä. Vanhojen tapahtumien tietoja ei säilytetä kahta vuotta kauempaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Prossa tai Tivonetissä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista milloin tahansa. Mikäli tietojen antaminen on perustunut suostumukseen, tiedot poistetaan heti. Mikäli tiedot on rekisteröity lain, Pron tai Tivonetin oikeutetun edun perusteella, mahdollisesta poistamisesta tehdään erillinen kirjallinen päätös. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Muutokset tietosuojaselosteeseen

UusioUran muuttaessa tietosuojaselostetta ilmoitus muutoksesta julkaistaan kotisivuilla osoitteessa www.uusioura.fi.

Tietosuojaselosteen saatavuus

Tämä tietosuojaseloste pidetään saatavilla  osoitteessa www.uusioura.fi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

 

Back to top