Rekisterinpitäjä

Ammattiliitto Pro ry on UusioUra-tapahtuman vastuullinen tuottaja. Tapahtumaa hallinnoi Ammattiliitto Pro ry (Pro). Tapahtumaan liittyvä rahaliikenne hallinnoidaan Pron tytäryhtiön Tivonet Oy:n (Tivonet) kautta. Tämä tietosuojaseloste koskee myös Tivonet Oy:tä UusioUra-tapahtuman osalta.

Ammattiliitto Pro ry (”Pro”) Y-tunnus 0215350-2.
Tivonet Oy Y-tunnus 0927116-5.

Osoite Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki.

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Ammattiliitto Pro ry Minea Pyykönen minea.pyykonen@proliitto.fi
Tivonet Oy Timo Nousiainen timo.nousiainen@proliitto.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteet, tarkoitukset ja käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietoja käsitellään UusioUra-tapahtuman toteuttamista ja tapahtuman toiminnan tarkoituksen mahdollistamista varten. Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä kuka tahansa voi ehdottaa vuoden eettistä rekrytoijaa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena toimii Pron oikeutettu etu järjestää UusioUra-tapahtuma.

Vierailijat

Tapahtumaan ilmoittautuneiden vierailijoiden tietoja käsitellään tapahtumaan ilmoittautumista ja yhteydenpitoa varten ja heistä kerätään seuraavia tietoja: nimi, sähköposti ja puhelinnumero, taustatiedot ja markkinointilupa. Tiedot kerätään vierailijoilta itseltään.  Lisäksi tietoja kerätään vierailijoiden taustoista sekä millaisia kävijöitä tapahtumaan tulee, jotta tapahtumaa voidaan kehittää heille sopivaksi.

Näytteilleasettajat

Tapahtuman näytteilleasettajien tietoja käsitellään yhteydenpitoa ja laskujen lähettämistä varten. Heistä kerätään seuraavia tietoja: nimi, yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelinnumero. Näytteilleasettajien tiedot saadaan julkisista lähteistä ja heidän laskutustietonsa kultakin näytteilleasettajalta itseltään tai heidän verkkosivuiltaan.

Sponsorit

Tapahtuman sponsoreiden tietoja käsitellään yhteydenpitoa ja laskujen lähettämistä varten. Heistä kerätään seuraavia tietoja: nimi, yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelinnumero. Sponsoreiden tiedot kerätään julkisista lähteistä ja heidän laskutustietonsa kultakin näytteilleasettajalta itseltään tai heidän verkkosivuiltaan.

Kilpailu

Tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä voi ehdottaa vuoden eettisen rekrytoijan -palkinnon saajaa. Tässä yhteydessä kerätään tietoja yrityksen nimen lisäksi yhteyshenkilöstä ja hänen puhelinnumerostaan ja sähköpostistaan. Lisäksi ehdotuksen tekijä voi jättää oman nimensä, matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen kylpylälahjakortin arvontaan osallistumista varten.

Henkilötietojen säilyttäminen

 Henkilötiedot päivittyvät kunkin tapahtuman yhteydessä. Tapahtumia koskevat tiedot tuhotaan viimeistään kahden vuoden kuluessa tapahtuman päättymisestä.

Henkilötietojen luovutukset

Pro käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Pro pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä. Pro huolehtii siitä, että käsittelijät käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Pron ohjeiden, tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille. Pro saattaa joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys.

Henkilötietojen suojaamistoimet

Huolehdimme henkilötietojesi asianmukaisesta suojaamisesta sekä teknisin että organisatorisin suojatoimenpitein. Meillä on käytössä ajanmukaiset tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät ohjeistukset ja ohjelmat, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja erilaisilta vahingoilta ja väärinkäytöksiltä.

Milloin mahdollista, valitsemme tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Tällä hetkellä emme käytä lainkaan EU-/ETA -alueen ulkopuolella olevia resursseja tai palvelimia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  •  tarkastaa omat tietonsa
  • saada virheelliset tiedot korjatuksi tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
  • vaatia henkilötietojen poistamista milloin tahansa
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
  • tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon www.tietosuoja.fi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

UusioUran muuttaessa tietosuojaselostetta ilmoitus muutoksesta julkaistaan kotisivuilla osoitteessa www.uusioura.fi.

Tietosuojaselosteen saatavuus

Tämä tietosuojaseloste pidetään saatavilla osoitteessa www.uusioura.fi.

 

 

 

Back to top