Blogi

Työkokemus ei välttämättä kerro juuri mitään sinun osaamisestasi

On eräs asia, joka harmittaa minua suunnattomasti. Nimittäin se, että ajattelemme osaamista yhteiskunnassa erittäin kapeasti ja rajoittavasti. Törmään tähän ongelmaan niin työnhakijoiden kuin työnantajien kanssa.

Yksi osa tätä vyyhtiä on se, että kutistamme usein osaamisen tarkoittamaan samaa kuin aikaisempi työkokemus. Ja samaan hengenvetoon totean, että juu kyllä, toki aikaisempi työkokemus kertookin jotain myös tämän hetkisestä osaamisesta. Totta kai. Mutta, että se olisi ainoa mittari tai edes kattavin mittari osaamisesta? Ei missään nimessä.

Erilaiset tutkimukset kertovat, että aikaisempi työkokemus ennustaa häkellyttävän vähän uudessa työssä menestymistä. Tutkijat Hunter ja Schmidt toteavat omassa tutkimuksessaan, että työkokemuksen vaikutus on keskimäärin 3 prosenttia työssä menestymiseen. Samankaltaisella linjalla on myös tutkija Van Iddekinge, joka kävi omassa tutkimuksessaan läpi 81 työssä menestymistä käsittelevää tutkimusta. Lopputulos oli sama: työkokemus ei ennusta uuden työntekijän työssä menestymistä.

Yksi keskeinen haaste onkin se, ettemme usein oikeastaan edes määrittele, mitä osaaminen meille tarkoittaa. Mistä puhumme, kun puhumme osaamisesta? Itse ajattelen osaamista käsitteenä, joka pitää sisällään kaiken seuraavan:

  • Identiteetin, arvot, persoonan ja temperamentin
  • Verkostot, ryhmät ja kontaktit
  • Kokemuksen: niin elämänkokemuksen kuin työkokemuksen, vapaaehtoistyön, luottamustoimet ja harrastukset
  • Taidon: käytännön tekemisen, tiedon soveltamisen ja toteuttamisen sekä oman tekemisen tavan
  • Tiedon, joka pitää sisällään tutkinnot, opinnot ja substanssiosaamisen
  • Tahdon, johon kuuluu motivaatio, asenne, resurssit, innostus ja inspiraatio sekä luovuus

Uskon, että osaaminen saa myös muotonsa ja tulee todeksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Samoilla linjoilla on myös Sitra, jonka mukaan osaaminen syntyy ja kehittyy aina vuorovaikutuksessa ja saa myös merkityksensä ihmisten välisessä toiminnassa. Siksi siitä pitää puhua.

Kun puhun osaamisesta, puhun todella laajasta kokonaisuudesta. Hyvä uutinen on se, että kun osaamista tarkastelee tällä tavoin laajasti, huomaamme, että olemme väistämättä aika ainutlaatuisia. Ei ole toista henkilöä, jolla olisi täsmälleen sama tausta ja meininki kuin juuri sinulla juuri nyt. Toinen loistava uutinen on se, että mitä enemmän elettyä elämää ihmisellä on takanaan, sitä paremmin on myös kertynyt ymmärrystä siitä, kuka on ja mitä haluaa (tai ainakaan ei halua.)

Kirjoittaja on työnhakusparraaja Anna-Maria Leogrande, jonka ajatuksia pääset kuulemaan lisää UusioUra-tapahtumassa.

Uudemmat julkaisut

Vanhemmat julkaisut

Back to top