Blogi

Aikuiskoulutus on mahdollisuuksien verkosto, jossa voi oppia ja täydentää osaamista

Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja ja työelämän kehittäjä. Koulutamme ammattiosaajia suoraan työelämän tarpeisiin. Koska nykyammatit ovat yhdistelmiä erilaisista osaamisista, osaamisen jatkuva päivittäminen on välttämätöntä. Aikuiskoulutus mahdollistaa alanvaihdon ja ammatillisen kehittymisen.

Työelämän osaamistarpeet syntyvät nykyisten ammattien ja tutkintojen liitoskohtiin, eikä ammattialakaan ole enää pysyvä käsite. Taitotalon koulutuksissa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Meillä on mahdollisuus opiskella juuri tarvittava osaaminen, eikä opiskelua tarvitse lähestyä koko tutkinnon suorittaminen edellä. Koulutusmuotoja ovat muun muassa erilaiset TäsmäKoulutukset, pätevyydet ja sertifikaatit, myös tutkinnon osien opiskelu on mahdollista.

Ammatillisen tutkintokoulutuksen lisäksi Taitotalo tarjoaa sekä yksityisille ihmisille että yrityksille erilaisia uravalmennus- ja muutosturvapalveluita. Meidän ammattitaitoiset uravalmentajamme ja ammatilliset opettajamme osaavat räätälöidä juuri sopivaa koulutusta jokaisen tarpeisiin. He tunnistavat yksilölliset osaamistarpeet ja mahdolliset -vajeet sekä tarjoavat koulutuksia, jotka päivittävät ammattiosaamisen ajan tasalle.

Ikä ei määrittele työntekijän arvoa

Me Taitotalossa ajattelemme, että työelämä on jatkuvan oppimisen kenttä ja että työnantajalle henkilöstön kouluttaminen on kilpailuetu. Henkilöstön oppimiskyvykkyydestä huolehtiminen on ammattitaidon takuu. Aikuiskoulutus vastaa myös väestörakenteen muutoksiin ja työvoiman kohtaanto-ongelmaan. Vaikka ikäluokat pienenevät, työelämän osaamistarpeet kasvavat. Kun uusien työntekijöiden saanti vaikeutuu, vanhojen on oltava entistä muutoskyvykkäämpiä. Alakohtaiset työurat lyhenevät, ja ihmisillä on työurallaan useita eri ammatteja ja tehtäväkokonaisuuksia. Työmarkkinoilla ikä ei määrittele työntekijän arvoa. Ihmisiä tulee tarkastella yksilöllisten ansioiden perusteella. Kokeneilla työntekijöillä on monipuolinen työkokemus. He ovat kohdanneet monia asioita urallansa. Lisäksi heillä on paljon hyödyllisiä tietoja ja tarvittavia taitoja.

Ammatillinen aikuiskoulutus osallistaa yhteiskuntaan ja auttaa ymmärtämään ammattiosaamisen ja -taidon merkityksen. Aikuiskoulutuksessa on mahdollista opiskella myös työn ohessa, esimerkiksi oppisopimus on erinomainen opiskelumuoto jo työelämässä oleville.

Taitotalo tunnetaan teollisuuden ja rakennus- sekä sosiaalialan ammatillisena kouluttajana, koulutamme paljon myös johtamista, esihenkilötyötä ja liiketoimintaosaamista. Johdon osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ja niihin liittyvät koulutukset ja valmennukset ovat Taitotalon ydinliiketoimintaa. Taitotalossa voi opiskella johtamista ja liiketoimintaa monella eri tasolla. Tarjolla on perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Meillä Taitotalossa on myös laaja kokemus maahanmuuttajataustaisten ihmisten kouluttamisesta. Järjestämme kotoutumiskoulutusta ja osaamisen ammattitaitokartoituksia. Koulutamme tunnettua Työpaikkasuomi-koulutusta ja kielitietoisuutta.

Urakatsastus kannattaa

Nykyään työnhaussa kohdennetun hakemuksen ja ansioluettelon tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. Jokaiseen hakemukseen pitää suhtautua yksilöllisenä prosessina. Jos ei ole hakenut pitkään aikaan töitä, tämä voi yllättää.

Taitotalon monipuoliset uravalmennus- ja muutosturvapalvelut ovat sekä yrityksille että yksityisille ihmisille. Yrityksissä palvelemme mielellämme HR:ää. Esimerkiksi Taitotalon urakatsastus on henkilökohtainen valmennus, jossa voit urasi missä tahansa vaiheessa ammattimaisessa ohjauksessa pohtia osaamistasi, motivaatiotasi ja tavoitteitasi työurallasi. Yritys taas voi hankkia urakatsastuksen henkilöstölleen osana työhyvinvointivalmennusta tai uudelleensijoittumisen tukena esimerkiksi yritysfuusion tai organisaatiomuutoksen yhteydessä.

UusioUra-tapahtumassa tarjoamme työnhakuvalmennusta. Uravalmentajamme antavat konkreettisia vinkkejä kohdennetun työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen. Messustandillemme kannattaa tulla oman ansioluettelon kanssa. On hyvä huomioida, että myös verkostoituminen ja positiivinen asenne ovat työnhaussa tärkeitä. Aikuiskoulutus on mieletön mahdollisuuksien verkkostoa, jossa voi oppia ja täydentää osaamista.

Nähdään messuilla!

Kirjoittaja on Taitotalon koulutuspäällikkö Tiia Posa, joka vastaa muun muassa uravalmennuksesta ja muutosturvapalveluista.

Vanhemmat julkaisut

Back to top